Privātuma politika un sīkdatnes

Stājas spēkā 7.02.2024.

Privātuma politika
Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā VSIA “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT vai Pārzinis) apstrādā personas datus par fiziskām personām interneta veikalā https://jrt.veikals.lv/ (turpmāk – Internertaveikals) un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības.

1. Pārzinis un kontaktinformācija
Internetveikala personas datu apstrādes pārzinis: VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, reģ.nr. 40003094953, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1010, tālrunis +37167283225, e-pasts [email protected].

2. Personas datu apstrādes nolūki
Klientu personas datus mēs izmantojam tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā privātuma politikā. Internetveikala klienta personas datus izmanto šādiem nolūkiem:

Preču pārdošanai, tajā skaitā šādiem mērķiem:
2.1. Lai identificētu klientu, kurš vēlas iegādāties preci.
2.2. Lai sagatavotu klientam rēķinu.
2.3. Lai apstrādātu pasūtījumus grāmatvedības vajadzībām un administrētu norēķinus.
2.4. Lai piegādātu preces un nodrošinātu attālinātā pirkuma līguma saistības.
2.5. Lai izskatītu un apstrādātu saņemtos klientu iebildumus.

3. Klientu personas datu veidi
3.1. Lietotāja konta izveidošanai nepieciešami personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī ar piegādi un norēķiniem par precēm saistīti dati, kurus mums sniedz klients vai kurus iegūstam no trešajām personām.
3.2. Lai pienācīgi izpildītu klienta pasūtījumus vai citu veidu pieprasījumus, kas saistīti ar pasūtītajām precēm (piemēram, preču atdošana atpakaļ, pareizas preču piegādes pārbaude u.tml.) tiek saglabāts klienta pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzums, kopējā pirkumu cena, pasūtījuma statuss, maksājumu veids.

4. Personas datu saņēmēju kategorijas
4.1. JRT nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju.
4.2. Klientu personas dati tiek izpausti tikai tiem JRT darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai.
4.3. JRT paredz, ka personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:
4.3.1 nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;
4.3.2. Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam Klix, Citadles bankai un DPD Latvija;
4.3.3. JRT ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5. Personas datu glabāšanas termiņi
5.1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr JRT pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
5.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
5.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
5.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
5.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
5.2. Personas dati Internetveikalā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā pirkuma Internetveikalā.

6. Datu subjekta tiesības
6.1. Lietotājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt JRT piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.
6.2. Datu subjekta tiesību īstenošana:
6.2.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, izvēloties vienu no turpmāk norādītajām iespējām, iesniedz:
6.2.1.1. Rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts JRT;
6.2.1.2. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts JRT un nosūtīts uz e-pasta adresi: [email protected]. Lai JRT nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.
6.3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie JRT, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Lietotājs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050.

7.  Izmaiņas privātuma politikā
7.1. jrt.veikals.lv Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas mājaslapā: jrt.veikals.lv.

SĪKDATNES

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos VSIA “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) mājaslapā www.jrt.veikals.lv (turpmāk – Internetaveikals) norādīti sīkdatņu (cookies) lietošanas nolūki.

Interneta veikals ir veidots uz SIA Mozello mājaslapu izveides platformas.

1. Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir teksta datne (bet ne programma), kas tiek ievietota tīmekļa vietnes lietotāja datora vai citas ierīces interneta pārlūkprogrammā, kas ļauj atpazīt lietotāja pārlūkošanas darbības tīmekļa vietnē. Sīkdatnes parasti tiek izmantotas, lai uzlabotu attiecīgās tīmekļa vietnes darbību, piemēram, atvieglotu informācijas lejupielādi vai attiecīgās mājas lapas sadaļu ātrāku pieejamību un atbilstošas informācijas atspoguļošanu. Sīkdatņu mērķus nosaka attiecīgās interneta vietnes uzturētājs.

2. Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem tās tiek izmantotas?
SIA Mozello neapkopo klientu veidoto mājas lapu statistikas datus, Internetveikalā tiek izmantotas sekojošās sīkdatnes:

2.1. Nosaukums PHPSESSID, Tips - sesijas datne; Lietošanas skaidrojums - Šī sīkdatne ir vietne PHP lietojumprogrammās. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu un identificētu lietotāju unikālo sesijas ID, lai pārvaldītu lietotāja sesiju vietnē. Sīkdatne ir sesijas sīkdatnes un tiek izdzēsta, kad visi pārlūkprogrammas logi ir aizvērti. Derīguma termiņš - sesijas laikā.

2.2. Nosaukums AWSALB, Tips - sesijas datne; Lietošanas skaidrojums - Šī sīkdatne tiek izmantota Amazon sniegtajiem pakalpojumiem. Mozello mājaslapas tiek uzturētas Amazon serveros. Derīguma termiņš - sesijas laikā.

Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes atbilstoši JRT norādījumiem un tikai saskaņā ar norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās Google Analytics un Meta Platforms Inc. Facebook sīkdatnes. Plašāk par Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ un Facebook sīkdatnēm: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

3. Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes?
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās tiek vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu glabāšanas jeb to darbības termiņš detalizēti norādīts pie katras sīkdatnes apraksta, kas pieejams informatīvajā paziņojumā par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm.

4. Kontaktinformācija jautājumos, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu
Ja ir radušies kādi jautājumi saistībā ar sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar JRT, rakstot: [email protected]